Kotkanejdens pensionärer

SÅDANT BEHÖVDES INTE FÖRR

Åldras tryggt temabildMånga männniskor - speciellt äldre - frågar varför man nu behöver så många olika dokument, intressebevakningsfullmakt, andra fullmakter, vårdvilja osv. Sådant behövdes inte förr. Varför behövs de nu?

Så var det tidigare

Om en person inte mera kunde sköta sina saker så gick en anhörig till banken och försäkringsbolaget, till apoteket, till hälsocentralen osv.

Förr var det
lättare

Den anhöriga förklarade situationen och saken var klar, det ordnades på ett eller annat sätt. Officiella papper behövdes inte eller endast ett minimum. Efter det kunde den eller de anhöriga sköta löpande saker. Men visst förekom det missbruk.

Det händer ofta att den anhöriga börjar sköta personens bankaffärer med "lånade" bankkoder. Det skall man undvika, det kan bli allvarliga svårigheter. I stället bör man komma överens med banken att den anhörigas bankkoder också gäller personens bankkonto.

Ändringen

Självbestämmanderätt,
inte mera
"andrasbestämmanderätt"

En stor ändring har skett, närmast under de senaste årtiondena. Självbestämmanderätten är nu mycket viktigare.

Detta betyder också att den inofficiella "andrasbestämmanderätten" har minskat eller försvunnit. Nu behövs officiella papper. Den nya grundlagen av år 2000 har en stor betydelse i den här ändringen.

Så kan det gå till i dag

Karl-Görans maka Lillan går till banken och säger att Karl-Göran inte mer klarar att sköta sina egna saker: "Kan vi sköta det här på samma sätt som när min pappa blev gammal, att jag sköter hans saker?" Bankdirektörens svar kan vara: "Visst har du rätt att det var lättare förr. Det var bankens ära att sakerna sköts. I dagens värld, om jag gör som du vill, så blir jag sparkad, får böter och blir ersättningsskyldig. Om Karl-Göran inte klarar av att sköta sina egna saker så måste vi stänga kontot, nollställa alla hans fullmakter och hans bankkoder så att risken för missbruk minimeras. Vi förstår nog att det uppstår problem men lag är lag. Du måste ha laglig fullmakt att sköta hans saker."

Lillan kan då säga: "Inte kan väl telefonräkningarna och bolagshyran gå till utmätning bara för att nåt papper saknas. Jag har inte så mycket pengar. Man måste ju ordna det här på något förnuftigt sätt."

Ordna
sakerna
i tid

Bankdirektören svarar då: "Just så kan det gå. Tidigare förnuftiga sätt var olagliga. Karl-Göran borde ha ordnat sina saker i tid. Var och en svarar för sina egna saker."

Lillan har inte heller rätt att sälja bostaden, säga upp telefonabonnemanget eller tidningsprenumerationen osv. utan Karl-Görans fullmakt.

Vad göra?

Tidigare blev det inte för sent, nu blir det lätt.

Det återstår för Lillan att ordna arrangemangen på ett lagligt sätt. Det går nog, det tar tid, men det hade varit smidigare om det hade gjorts i tid. Tidigare blev det inte för sent, nu blir det lätt för sent.

Till all lycka har Karl-Göran en anhörig, Lillan, som tar sig an saken och ordnar det. Det tar sin tid och under mellantiden, tills sakerna är ordnade, måste tillfälliga lösningar göras. Banken kan kanske vara till hjälp med kortfristigt lån om det behövs. Lillan kan anhålla hos Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata (MDB, tidigare magistraten som har fusionerats) att bli Karl-Görans intressebevakare enligt förmyndarskapslagen.

Kör först
på grund

Om ingen annan gör det kan t.ex. banken eller socialmyndigheterna ta initiativ att ordna intressebevakningen. Det händer tyvärr ofta först när sakerna har kört på grund ordentligt. Och då blir Karl-Görans egen vilja ofta förbisedd.

28.10.2020