Kotkanejdens pensionärer

OM DESSA SIDOR
ÅLDRAS TRYGGT

Känn dig
trygg

Åldras tryggt temabildDessa sidor är avsedda för våra medlemmar och andra intresserade för att stöda dem så att deras sista levnadstid inte har onödiga problem. Då kan de känna sig tryggare inför den sista tiden. Så säger många som har gjort det.

Uppdatering

Sidorna är på internet delvis därför att så mycket ändras hela tiden. Dessa saker har inte stabiliserats ännu.

Sidorna publicerades i mars 2015. Det kommer nånting nytt ungefär varannan vecka, även om inte allt kommer in genast. Större uppdateringar har skett ungefär årligen, senast våren 2020. Uppdateringsdatum syns nederst på sidorna.

Den som vill kan nog printa ut de delar som intresserar just då, men den printade informationen kan snabbt bli föråldrad.

Printa med Word

Man får de snyggaste utprintade sidorna så att man kopierar sidans innehåll till ett Word-dokument och printar detta dokument (efter eventuella smärre editeringar). Då kan man korrigera t.ex. sidobyten så att rubriker har tillhörande text på samma sida.

Nya och komplicerade saker

Inte
förenklat

Vi har inte försökt förenkla dessa saker utan försökt att ge en mångsidig men ändå klar redogörelse för de rätt komplicerade saker som sidorna behandlar. Det är ju ändå frågan om planeringen av slutskedet i ens liv och sådana saker skall inte förenklas alltför mycket. Var och en gör sina egna beslut enligt egna åsikter och värden.

Dessa saker är nya för både vanliga människor och för aktörer, t.ex. jurister, läkare och andra. Därför har de inte stabiliserats, och olika människor har olika åsikter om vad som är bra, rätt och giltigt. Dessa sidor är därför endast försök att klargöra saker, och vi rekommenderar att också andra källor anlitas. Var och en besluter själv.
Föreningens styrelse och webbmaster tar gärna emot kommentarer och förbättringsförslag.

18.4.2020