Kotkanejdens pensionärer

RÄTT ATT ANVÄNDA SIDORNA ÅLDRAS TRYGGT

Åldras tryggt temabildDessa sidor Åldras tryggt är avsedda för att användas, utan ersättning, för att hjälpa pensionärer och andra nu när samhället ändras och sånt här blir allt mer viktigt. Det är både fritt och önskvärt att andra använder sidorna, hänvisar till dem t.ex. med länkar, printar ut innehållet helt eller delvis, och t.ex. ordnar föredrag, kurser och annat baserat på sidorna. Sidornas innehåll får gärna också presenteras, analyseras, kritiseras, citeras och lånas till andra publikationer. Hänvisning till sidorna bör i alla dessa fall vara med. 

Vi tackar alla de webmaster som har tagit med en länk till våra sidor och också berättat lite om vad som finns.
17.9.2020