Kotkanejdens pensionärer

DIGITESTAMENTE

Åldras tryggt temabildEtt digitestamente uppgörs för att bestämma vad som skall göras med din närvaro i internet, digitala tjänster och andra digitala saker när du antingen inte mer kan använda dem eller har dött. Ett annat ändamål kan vara att säkra att viktiga familjedokument, bildsamlingar och videosamlingar osv. arkiveras.

De tjänster osv. som finns på nätet kan bli hängande i luften om ingen ansvarsperson finns som kan och har rätt att avsluta dem och tömma innehållet.

Du skall själv uppgöra digitestamentet och i det och dess bilagor ge instruktioner om vad som skall göras och hur. Detta digitestamente skall göras i tid.

Digitestamentet är egentligen en slags fullmakt att sköta dessa saker och bör formuleras på det sättet om inte separata fullmakter har uppgjorts.

Digitestamente kan innehållas i en intressebevakningsfullmakt.

Exempel på innehållet

Vad som skall göras beror på tjänstens natur och på ditt eget tillstånd. Dessa sidor beskriver olika möjligheter.Det är omöjligt att ge detaljerade beskrivningar.

Några exempel på tjänster och annat som helst bör åtgärdas och inte lämnas åt sitt öde:

  • telefon;
  • e-post;
  • facebook;
  • bredbandsanslutning;
  • Google-konto, Microsoft-konto, Apple-konto, osv.;
  • spelkonton (Veikkaus, RAY, poker, etc.); och
  • familjedokument, bildsamlingar, videosamlingar

Spelkonton, familjedokument och annat

Spelkontona är viktiga för att man ska vara säker på att man får sina pengar. Om de innehåller betydande penningsummor bör de också införas i bouppteckning.

I nästan alla fall behöver man lösenord, i andra fall behöver man också fullmakter (då man säger upp kontrakt och sådant). Fullmakten kan vara en fullmakt för varje kontrakt, hela digitestamentet om det är skrivet som en fullmakt, eller också en intressebevakningsfullmakt.

Listor med användarnamn och lösenord

Det underlättar både uppgörandet av ett digitestamente och verkställande av det om det finns en lista med tjänst eller register, med inloggningsdata, vanligen användarnamn och lösenord. Den listan är ofta lång, tiotals olika tjänster och register. Det är lättare om listan har två delar:

  • tjänster osv. som bör åtgärdas; och
  • tjänster osv. som inte behöver åtgärdas.

Somligt borde åtgärdas, somligt kan lämnas

Telefonabonnemang, e-postkonton, datorer och telefoner, Google / Microsoft/  Apple / facebbook-konton, andra konton i vilka du har registrerat ett kreditkort är exempel på sådant som man helst skall åtgärda. Vanliga kundregister behöver kanske inte åtgärdas.

Familjedokument, bildsamlingar och videosamlingar sköter varje familj på sitt eget sätt.

Betrodd person

Den som verkställer det digitala testamentet skall vara en betrodd person. Det kan vara den fullmäktige för intressebevakningsfullmakten.
19.9.2019