Kotkanejdens pensionärer

ALTERNATIV FÖR INTRESSEBEVAKNING

Åldras tryggt temabildHär presenteras några andra möjligheter att sköta en persons saker:

  • omyndigförklaring;
  • begränsad handlingsbehörighet; och
  • andra fullmakter.

Möjligheterna är olika med hänsyn till åtminstone procedurens tyngd, möjligheten att själv välja personen / personerna, tid som åtgår till att få arrangemangen i kraft, funktionssäkerhet, övervakning och ersättning.

Intressebevakningsfullmakten är uppgjord för att vara den lättaste processen i fall som är klara och kan förutses och som täcker också de flesta oförutsedda situationer. Också förordning av intressebevakare utan omyndigförklaring är en lättare procedur. 

Omyndigförklaring

En person kan förklaras omyndig. Detta görs av domstol under lagen om förmyndarverksamhet. Domstolen - inte den omyndigförklarade - förordnar då också en person att bli den omyndiges intressebevakare. Intressebevakaren har rätt till ersättning från den omyndiges medel. Förmyndarmyndigheten övervakar intressebevakaren.

Sista utväg

Processen är den tyngsta, den tar tid, och är den allra sista utvägen. Den används sällan, lättare ingrepp räcker nästan alltid.

Begränsad handlingsbehörighet

Man kan också få sin handligsbehörighet officiellt begränsad till vissa delar men är fortfarande myndig. Också detta kräver domstolsbeslut. Det är inte helt korrekt att säga delvis myndig, men lite ditåt.

Andra fullmakter

Det är möjligt att göra ett antal olika fullmakter, t.ex.

  • fullmakt för FPA;
  • fullmakt för apotek (att någon har rätt att köpa medicin åt dig);
  • en fullmakt för varje bank;
  • rätt att föra personens talan gällande vård, omvårdnad, boningsort och annat;
  • fastighetsförsäljning (en fullmakt för varje fastighet är säkrast);
  • rätt att säga upp tidningsprenumerationer och telefonabonnemang osv.;
  • webbtjänster såsom facebook; och
  • andra eventuella saker.

Notera att en fullmäktig eller intressebevakare har rätt att återkalla andra fullmakter vid behov.

Oklarheter

Fullmaktsgivaren bör ha rättshandlingsförmåga då han / hon ger fullmakten. Det är lite oklart om fullmakten är i kraft om man förlorar sin rättshandlingsförmåga, och bl.a. därför är vanliga fullmakter ibland osäkra. Det finns ingen klar lagstiftning för fullmakter. Det finns lite regler för fullmakter för dödsbon.

Om man inte har lyckats komma ihåg alla saker och det saknas någon fullmakt behövs det ändå en intressebevakningsfullmakt eller intressebevakare.

Det händer att t.ex. banker vägrar godkänna en fullmakt, slutar erkänna en redan i bruk varande fullmakt om fullmaktsgivaren inte mer har rättshandlingsförmåga, kräver att personen kommer till banken för att bevisa att fullmakten är i kraft, eller  annat. Det har till och med hänt att en bank totalvägrar att godkänna någon fullmakt överhuvudtaget. I alla dessa fall råkar man i svårigheter som inte är lätta att reda ut utan intressebevakare eller förmynderskap.

Det verkar som om bankernas förhållande till vanliga fullmakter (alltså inte intressebevakningsfullmakt) varierar därför att det inte finns officiella regler för bankfullmakter. Bankerna försöker trygga både sin egen ställning och kundernas trygghet mot missbruk genom att inte godkänna fullmakter, men då kan den normala vardagsverksamheten lida. En intressebevakningsfullmakt är reglerad i lagstiftning och är därför ett tryggare alternativ; banken har svårare att motsätta sig fullmakten.

En viktig sak är att aldrig ge ifrån sig en originalfullmakt. I stället skall man ge kopior av fullmakten. Det händer ofta att t.ex. banker arkiverar fullmakten för varje transaktion, och om man då har gett ifrån sig originalfullmakten (skriven så att man kan använda den flera gånger) så har man inte mer en fullmakt då den behövs.

4.1.2018