Kotkanejdens pensionärer

KURSER OCH FÖREDRAG OM ÅLDRAS TRYGGT

Åldras tryggt temabildEgna kurser

Var och en kan skapa sin egen kurs. Ett rätt klart alternativ är att söka upp några källor om de ni vill behandla. Någon sätter sedan sig in i dem och inleder en diskussionsbetonad kurs / diskussionstillställning. Några frågor kan vara viktiga för detta:

  • varför är det skrivet så här? (somliga källor berättar om det för sin del);
  • varför är två / tre källor olika?
  • vad saknas i olika källor och varför?

Sådana diskussionstillställningar brukar vara givande, speciellt om några sådana personer är med som har tidigare kunskap eller erfarenhet.

Våra kurser

Vi kan hålla föredrag och kurser om innehållet på sidorna Åldras tryggt. Tre olika presentationer har redan hållits. Alla är interaktiva så att deltagarna kan fråga saker under presentationerna. Dessa diskussioner är viktiga för att kurserna lyckas. Frågorna skall vara korta så att många frågor ryms med.

Distanskurser kan också hållas, med zoom.

Allmänt om Åldras tryggt

En allmän presentation om intressebevakningsfullmakt, bankärenden, vårdvilja och annat som finns på sidorna är lämpad som intresseväckande föredrag. Avsikten är att åhörarna får veta vad det är frågan om och sedan kan fundera hemma över vad av detta som är viktigast.

Föredraget tar normalt en timme. Ingen begränsning i deltagarantalet. Om frågorna är många och diskussionen är livlig kan två timmar behövas.

Intressebevakningsfullmakt

En halv dags kurs i att uppgöra intressebevakningsfullmakt är avsedd att ge deltagarna tillräckliga kunskaper för att kunna skriva en egen fullmakt då inga speciella saker finns som kräver jurist.

Deltagarantalet är begränsat till 20 för att ge den vanligen livliga diskussionen tillräckligt med tid. Under kursen går vi grundligt igenom den basmodell för intressebevakningsfullmakt som finns på vår hemsida. Kursen tar vanligen 2,5 - 3 timmar.

Pensionspengar - tre halveringar

En presentation av tre viktiga ändringar (halveringar) av pensionärens pengar:

  • från lön till pension;
  • den ena av ett par tas in på ett dyrt vårdhem, dit går den ena pensionen; och
  • den ena av ett par dör, den ena pensionen tar slut och den gemensamma förmögenheten halveras.

Kursen avser att se lite längre fram i pensionstiden och dess ekonomiska problem än enbart pensioneringen, från lön till pension.

Handledare

Alla presentationerna är lämpade för personer som vill verka som handledare, om. t.ex. en förening vill erbjuda handledartjänster för medlemmarna. Handledarna kan hålla liknande föredrag och kurser utöver personlig handledning.

Kontakt

Kontakta Arno Wirzenius som är "huvudredaktör" för dessa sidor.

20.11.2020