Kotkanejdens pensionärer

TESTAMENTE

Åldras tryggt temabildGenom att upprätta ett testamente kan man bestämma om hur ens egendom skall fördelas efter döden. Testamente är välkänt, sådana har varit i bruk i ett par årtusenden. Redan de gamla romarna använde någon form av testamenten.

Den stora frågan är om man själv skall bestämma om fördelningen av sin egendom eller inte. Om man inte gör ett testamente bestämmer de efterlevande arvingarna hur

bestämma sjäv om fördelningen eller inte

egendomen skall fördelas. Då följer man i huvudsak ärvdabalkens rätt allmänna bestämmelser. Om man gör ett testamente så fördelas egendomen på det sätt som bestäms i testamentet, förutsatt att testamentet är gjort enligt ärvdabalkens bestämmelser. Det finns gränser för vad man kan bestämma, men de gränserna är rätt vida och gäller stora linjer.

typ av testamente, förebygga gräl

Om man besluter att göra ett testamente är det första stora valet typ av testamente. Det finns många olika typer av testamenten. Ett välgjort testamente kan också till en del förebygga gräl mellan arvingarna. I ett testamente kan man bestämma att giftorätt inte gäller  den ärvda egendomen.

minska arvsskatten

Ett testamente kan också minska arvsskatten om egendomen fördelas mellan flera personer. Detta kan vara t.ex. att dela egendomen mellan eget barn och dennas barn, mellan eget barn och dennas gemål.

Att testamentera nånting åt minderåriga barn kan medföra att magistraten måste representera dem i dödsboet.

Dessa sidor innehåller inte någon länklista, det finns så mycket information i talrika böcker och på internet om testamenten att det är bäst att googla eller tala direkt med någon sakkunnig. Ett testamente är väldigt personligt och bör därför uppgöras för en personlig situation.

10.4.2021