Kotkanejdens pensionärer

EDUNVALVONTAVALTAKIRJAN PERUSMALLI

Sivujen teemakuvaYleistä

Perusmalli joka pitää muuntaa

Sivun alalaidassa olevan linkin takana on edunvalvontavaltakirjan perusmalli. Se on perusmalli joka pitää muuntaa jokaisen henkilön oman tilanteen ja tahdon mukaan. Se on muotoiltu melko yksinkertaista tilannetta varten jossa valtuutettu ja eri sijaiset ovat lähinnä perheenjäseniä ja valtuuttaja luottaa kaikkiin.

Laskut maksetaan yksinkertaiset asiat

Malli on yksinkertainen, sen tarkoituksena on että laskut maksetaan ja hoidetaan tavanomainen omaisuus (asunto, kesämökki, yksinkertaiset omaisuusasiat, yksinkertaiset hoito- ja hoiva-asiat). Merkittävä omaisuus, yritykset, luonnonsuojelualueet, erityinen metsänhoito, testamentin kanssa yhteensovittaminen, verosuunnittelu, perheen sisäisen raportoinnin rajoitus on jätetty pois kuten monet muutkin asiat jotka saattavat vaatia erityisiä määräyksiä. Sellaisissa monimutkaisissa tapauksissa valtakirja tulisi laatia osaavan juristin tai muun osaavan henkilön kanssa. Muutenkin asiantuntijan olisi hyvä tarkistaa itse laadittu asiakirja.

Perusmalli on juristin tarkastama yllä olevilla rajoituksilla.

Laki lähtee siitä että valtakirjassa määrätään kahdesta asiaryhmästä:

  • valtuutetaan riittävä määrä henkilöitä että asiat hoituvat vaikka joku tulisi kyvyttömäksi tai esteelliseksi; ja
  • valtakirjassa määrätään mitä asioita hoidetaan ja miten.

On henkilöitä joiden mielestä valtuutus riittää eikä ohjeita tarvitse ottaa mukaan. Suosituksemme on ottaa mukaan määräyksiä mitä asioita hoidetaan ja miten niin että tahto tulee selväksi ja sitovaksi. Ellei, niin valtuutettu saa poiketa valtuuttajan tahdosta.

Periaatteet

Perusmalli noudattaa melko tarkkaan lain tekstiä ja terminologiaa. Tämän tarkoituksena on helpottaa ja nopeuttaa Digi- ja väestötietoviraston (ennen maistraatti joka on fuusioitu) vahvistustyötä ja vähentää tulkinnan tarvetta. Omat muotoilut merkitsevät virastolle tarkkaa läpikäyntiä sen varmistamiseksi että kaikki tarvittava on mukana.

Valtuutettu ja toissijaiset valtuutetut voivat esitetyssä järjestyksessä ottaa kokonaisvastuun valtuuttajan asioiden hoidosta. He ovat oikeutettuja kaikkeen tietoon valtuuttajan henkilöstä, omaisuudesta, terveydestä ym. Mallissa nämä ovat perheenjäseniä.

Perheen ulkopuolinen varavaltuutettu (tilapäinen varahenkilö) on tarpeen niissä tapauksissa joissa valtuutettu on jäävi, esim. lahjat, perheen sisäiset kaupat tai valtuuttajan edustaminen kuolinpesässä. Hän saa perusmallin mukaan vain niitä tietoja jotka tarvitaan sitä tehtävää varten jota varavaltuutettu tekee, ei siis kaikkea tietoa (esim. terveystietoja ei tarvita laskujen maksamista varten).

Valtakirja on jossain määrin yksityiskohtainen niin että se sisältää joitakin selostuksia ja ohjeita valtuutetuille. Digitestamentti, metsästysaseet ja kesämökin ja asunnon kunnossapito otettiin mukaan esimerkeiksi siitä mitä voidaan sisällyttää pakollisten vähimmäisasioiden lisäksi. Sosiaaliturvatunnusta ei otettu mukaan koska valtakirja tarvittaessa kopioidaan eikä kopioiden säilytys kaikissa tapauksissa täytä tietosuojan korkeata tasoa. Lain mukaan syntymäaika ja yhteystiedot riittävät yksilöimään henkilöitä.

Mitään säännöllistä raportointia virastolle ei ole sisällytetty tähän perusmalliin. Sen sijaan on otettu mukaan vuosittainen raportointi perheen sisällä (kaikki ovat mukana valtuutettuina; elleivät ole niin muut henkilöt pitää mainita). Pyydettäessä virasto kyllä tarkastaa jos on väärinkäytösepäilyjä.

Lain tiukat vaatimukset

Laissa on joitakin tiukkoja vaatimuksia jotka on täytettävä. Muuten virasto ei voi vahvistaa valtakirjaa. Ole erityisen tarkka todistajien jäävittömyyden kanssa.

Perusmalli (suomeksi ja ruotsiksi)

Perusmalli on julkaistu kahdella kielellä koska ruotsinkieliset henkilöt käyttävät jompaa kumpaa tai molempia. Haluttaessa voi laatia kaksikielisen valtakirjan. Perusmallit on päivitetty marraskuussa 2022.

Alla olevat asiapaperit ovat Word-dokumentteja. Napsauta alla.

Pieni vihje Word-käyttäjälle: kaksoisklikkaa otsakealuetta että pääset muuttamaan yläotsaketta joka toistuu joka sivulla.

Järjestämme tilauksesta kursseja edunvalvontavaltakirjan laatimiseksi. Asiaa tunteva voi tietenkin pitää omia kursseja perusmallin perusteella.

25.11.2022