Kotkanejdens pensionärer

Hoitotahdon kokonaisuudistus

Alla oleva linkki vie keskustelumuistioon johon on koottu joukko hoitotahtoa ja ja siihen liittyviä muita tahdonilmaisuja koskevia asioita. Ne ovat ilmenneet usean vuoden aikana kun eläkeläisiä on tiedotettu hoitotahdosta.

Tarkoituksena on perustella asioita joita ehkä on syytä ottaa huomioon kun potilaslakia uudistetaan.

Jos muistion asiat otetaan laajasti huomioon tuloksena olisi hoitotahtojärjestelmän jonkinlainen kokonaisuudistus.

Hoitotahto ja vastaavat tahdonilmaisut

13.4.2020