Kotkanejdens pensionärer

KURSSEJA JA ESITELMIÄ

Sivujen teemakuvaOmia  kursseja

Jokainen voi laatia oman kurssinsa. Aika selkeä vaihtoehto on etsiä muutamia lähteitä niistä asioista joita haluaa käsitellä. Joku sitten perehtyy nihin ja toimii kurssin / keskustelutilaisuuden alustajana. Muutamat kysymykset voivaat olla olennaisia:

  • miksi teksti on kirjoitettu tällä tavalla? (eräät lähteet kertovat omalta osaltaan);
  • miksi kaksi / kolme lähdettä ovat erilaisia?
  • miksi kaksi / kolme lähdettä ovat erilaisia?
  • mitä puuttuu joissakin lähteissä ja miksi?

Tällaiset keskustelutilaisuudet ovat yleensä antoisia, erityisesti jos osallistujissa on henkilöitä joilla on aiempaa tietoa tai kokemusta.

Meidän kursseja

Voimme pitää kursseja ja esitelmiä näistä aiheista. Kolme on jo pidetty. Kaikki ovat keskustelupainotteisia niin että esityksen aikana voi kysyä ja keskustella. Keskustelut ovat varsin usein olennaisia kurssien onnistumiselle. Kysymysten tulee olla niin lyhyitä että niitä mahtuu monta. 

Etäkursseja voidaan myös pitää, zoom-ohjelmiston avulla.

Yleisesitys

Yleisesitys edunvalvontavaltakirjasta, pankkiasioista, hoitotahdosta ja muista asioista soveltuu kiinnostuksen herättämiseen. Tavoitteena on että osallistujat paremmin ymmärtävät mistä on kyse ja sitten voivat kotona miettiä mitkä näistä ovat omalta osaltaan tärkeimpiä.

Yleisesitys kestää yleensä tunnin. Jos kysymyksiä on paljon ja keskustelu on vilkas voi parikin tuntia olla tarpeen. Osanottajamäärässä ei ole rajoituksia.

Edunvalvontavaltakirja

Puolen päivän kurssi edunvalvontavaltakirjan laatimisesta tähtää siihen, että osallistujilla on riittävät tiedot laatimaan valtakirja itse jos ei ole sellaisia erityisiä asioita joissa juristi on tarpeen.

Osallistujamäärä on rajoitettu kahteenkymmeneen jotta olisi riittävästi aikaa tavallisesti vilkkaalle keskustelulle. Kurssin aikana käydään läpi näillä sivuilla oleva valtakirjan perusmalli. Kurssi kestää tavallisesti 2,5 - 3 tuntia.

Eläkerahat - kolme puolitusta

Kurssilla selostetaan kolme olennaista muutosta (puolitusta) eläkeläisen rahoissa:

  • palkasta eläkkeelle;
  • parin toinen joutuu kalliiseen hoivakotiin, sinne menee toinen eläke; ja
  • parin toinen kuolee, toinen eläke loppuu ja yhteisestä omaisuudesta menee puolet.

Kurssin tarkoituksena on katsoa eläkeajassa ja sen talousasioissa pitemmälle kuin vain eläköityminen, palkasta eläkkeelle. 

Neuvojia

Molemmat esitykset soveltuvat henkilöille jotka haluavat toimia näiden asioiden neuvojina jos esim. yhdistys haluaa tarjota jäsenilleen näiden asioiden neuvontapalveluja. Neuvojat voivat pitää vastaavia esitelmiä ja kursseja henkilökohtaisen neuvonnan lisäksi.

Yhteystiedot

Näiden sivujen "päätoimittaja" Arno Wirzenius antaa lisätietoja.

20.11.2020