Kotkanejdens pensionärer

ÅTERUPPLIVNINGSFÖRBUD

Åldras tryggt temabildOm man vill bestämma att återupplivning inte skall ske är det enklaste sättet att låta tatuera in bokstäverna DNR på bröstkorgen. Det är en välkänd förkortning som betyder att återupplivning inte skall ske. Ambulanspersonal, läkare och sjuksköterskor nästan världen runt vet detta. Tatueringen borde räcka.

Tatueringen kan göras ensam eller i parallell med en skriven vårdvilja.

13.9.2017