Kotkanejdens pensionärer

VÅRDVILJA

Åldras tryggt temabild(nybliven änka)

Härmed förordnar jag    ****Vilja Vård*****     , socialskyddssignum 310225-987Q, att denna vårdvilja är min bestämda vilja enligt Lagen om patientens ställning och rättigheter. Den upphäver alla mina tidigare vårdviljedokument.

Vårdviljan träder i kraft genast, men jag kan vid behov komplettera och / eller ändra den vid vårdtillfällen om jag är kapabel att göra det.

Jag är 91 år och har nyligen blivit änka efter ett äktenskap som räckte 68 år. Jag orkar inte skapa ett nytt liv som änka och har mist livslusten. Av den orsaken har jag beslutat att inte mer äta eller dricka och väntar att min död avslutar ett liv utan framtida mening.

Jag vill ha all behövlig smärtlindring. Jag förbjuder all form av slangmatning och annan intravenös behandling utom smärtlindring.

Denna vårdvilja bevittnas av min läkare som intygar att jag förstår vad denna vårdvilja innehåller och förstår vad beslutet betyder.

 

Plats och datum

 

Underskrift namn yrke och hemort

 

Vi undertecknande vittnen försäkrar att **** Vilja Vård **** har försäkrat att denna vårdvilja är hans bestämda viljeyttring för vård och att han har undertecknat denna vårdvilja i vår närvaro.

Plats och datum

 

läkare

Underskrift namn yrke och hemort              Underskrift namn yrke och hemort

 

Namnförtydligande                                      Namnförtydligande   

15.1.2017