Kotkanejdens pensionärer

 

Vårddirektiv

Detta är mitt vårddirektiv enligt patientlagen, insatt i Kanta-databasen genom användargränssnittet Omakanta.

Senast den dagen jag på grund av nedsatt funktionsförmåga flyttar till servicehem vill jag att min livskvalité utvärderas baserat på följande frågor:

1. Känner jag mina anhöriga och har jag glädje av att träffa dem?

2. Har jag positiv social samvaro?

3. Får jag glädje av matstunder?

4. Sover jag i regel gott?

Om svaren på alla frågor är "ja" önskar jag att man behandlar akuta sjukdomar så gott det går där jag bor, antingen hemma eller på ett vårdhem. Om svaret på en eller flera av dessa fyra frågor är nekande vill jag att vården är enbart symptomlindrande (palliativ vård).

Detta vårddirektiv skall meddelas till det omvårdnadsställe där jag bor  så att jag inte i onödan sänds till sjukhusets akutvård.

 

17.8.2020

Hoitotahto

Tämä on hoitotahtoni potilaslain mukaan, kirjattu Kantajärjestelmään käyttäjärajapinnan Omakanta kautta.

Viimeistään sinä päivänä jolloin muutan hoivakotiin haluan että elämänlaatuni arvioidaan seuraavien kysymysten avulla:

1. Tunnenko omaiseni ja iloitsenko niiden tapaamisesta?

2. Onko minulla myönteistä sosiaalista kanssakäymistä?

3. Iloitsenko syömisestä?

4. Nukunko useimmiten hyvin?

Jos vastaukset kaikkiin kysymyksiin on "kyllä" haluan että akuuttisairaudet hoidetaan mahdollisuuksien mukaan asumispaikassani. Jos  vastaus yhteen tai useampaan kysymykseen on kielteinen haluan että hoito on pelkästään oireita lievittävää (palliatiivinen hoito).

Tämä hoitotahtoni tulee tiedottaa hoivapaikkaani niin ettei minua turhanpäiten lähetetä sairaalan akuuttihoitoon.

17.8.2020