Kotkanejdens pensionärer

SVENSKSPRÅKIG VERKSAMHET I KOTKA OCH KYMMENEDALEN

Denna sida har länkar eller kontaktdata till annan svenskspråkig verksamhet i Kotka och Kymmenedalen.
Varje organisation informerar om sig själv och om sin verksamhet.

Svenskspråkiga i Kotka

Kotka Svenska Samskola

Kotka Svenska Barnträdgård, också här.

Kotka Damkör (facebook)

Svenska Kyrkokommittén (församlingen)

Lokalavdelningen Svenska Folkpartiet i Kotka med omnejd (Johan Bardy 0400-486 060)

Tvåspråkiga i Kotka

Kotka Pohjola - Norden

 

 

Pyttis svenska pensionärsförening har uppgjort en sammanställning om svenskspråkig föreningsverksamhet i Pyttis.

I Kuusankoski (Kouvola) finns det en svensk skola som också har lekis.

I Fredrikshamn organiserar Hamina-Vehkalahden Pohjola-Norden årligen flera evenemang, inklusive Fredrikshamnveckan, klicka också här

Svenska folkpartiet i Kotka och Kuusankoski (Kouvola) har vardera en grundläggande uppgift i att stöda den svenska skolan på orten.

Se också studien Svenska språköar och finska utskär, om språkliga minoriteter i Finland - både finska och svenska minoriteter.

Korrigeringar och tillägg mottages med tacksamhet, klicka här för webmaster

20.5.2019