Kotkanejdens pensionärer

WEBBPLATSBESÖK

Kurvor visande kumulativt antal besök per år, utveckling månadsvisFöreningens webbplats (som du just nu besöker) intresserar, se grafen. Besöken är flera i månader med bokstaven r i månadsnamnet. Sommaren med vackert väder minskar besöksfrekvensen, likaledes coronan och vaccinen.

Besöksfrekvensen ökade väldigt efter det vi våren 2018 lade till en basmodell för intressebevakningsfullmakt, både på svenska och finska.

Sedan minskade antalet besök mycket då SPF i maj slopande användning av osäkra http-länkar och övergick till säkra https-länkar men Google fortfarande använde http-länkar i sina sök. Google-söken har börjat använda https-länkar men det tar tid (månader) innan och om sökresultaten stiger högt i söken och därmed också besöken igen.

Coronan och speciellt vaccinen verkar sänka antalet besök betydligt. Å andra sidan har besökarna blivit mer mångsidigt intresserade, t.ex. ekonomiska synpunkter, bankkonton och ekonomin under pensionstiden.

Den mest nedladdade sidan är basmodellen på finska, c. 71 % under 2020. Den sidan är också den vanligaste första besökssidan (82 %). De flesta besöken kommer via Google (85 %).

Över huvud taget är de flesta besökarna intresserade av Åldras tryggt, och särskilt intressebevakningsfullmakt. Men visst upprätthåller vi sidorna med föreningens verksamhet.

Vi har ingen aning om vem besökarna är. Det vi vet är att besökarna mest är från Finland (96 %, Sverige 2%, andra länder under 1 %) och från 452 orter år 2020.

Man kan väl med fog säga att sidorna Åldras tryggt betjänar hela Finlands befolkning. 
1.10.2021