Kotkanejdens pensionärer

Kaatumisseula

Kymsote har en gratistjänst som heter Kaatumisseula som täcker hela Kymmenedalen. Det är en undersökning för personer som har ökad risk att falla omkull och skada sig, ålder, balansproblem, begränsad muskelstyrka eller nånting motsvarande.

Undersökningen görs som en kombination av intervju och test, testen kombinerad med praktiska råd hur balansövningar görs. Undersökningen görs av en fysioterapeut och en hälsovårdare. Undersökningen räcker c. två timmar och görs för tillfället i Viikari eller Karhula hälsokiosk. Undersökningen är på finska men det finns svenskt material tillgängligt.

Efteråt kommer ett utlåtande med övningsplan i brevposten.

Flera personer i Kotkanejdens pensionärer har redan blivit undersökta och de rekommenderar det för alla våra medlemmar.

17.9.2021