Kotkanejdens pensionärer

LUCIA-VESPER I KOTKA

Lucia i Kotka kyrka Lucia är ett katolskt helgon som levde i Syrakusa, Sicilien, kring år 300.

Vesper är ett latinskt namn för kvällsgudstjänst. En vesper är ofta musikalisk.

Den finlandssvenska Lucia-traditionen är lokalt ofta kopplad till skolor och barnträdgårdar. Hela Finlands Lucia väljs också.

Lucia-vesper organiseras av Pohjola-Norden i Kotka och Kotka-Kymi församling. Programmet är traditionellt körsång och Lucia. Detaljerat program i programbladet.

Inkomsten från programbladen (säljs traditionellt vid dörren) används oftast för att stöda julen i barnfamiljer i Kotka genom församlingens diakoniverksamhet.

12.7.2021