Kotkanejdens pensionärer

KOTKANEJDENS PENSIONÄRER

HISTORIK 2010 - 2021

Sammanställd av Birgitta Olsson, Birgitta Ström och Solveig Koskinen, presenterad av Solveig vid föreningens jubileumslunch 14.9.2021.

Bästa festpublik

Ordet historik låter högtidligt och krävande. Nu har jag fått äran att berätta lite om föreningens historia. Allra först ställde jag mig frågan: hur uppstår en förening? Det behövs en idé och sedan någon som vill jobba för att idén förverkligas.

Lite bakgrundsfakta

Vi går tillbaka i tiden till mitten av 1970-talet. Då blev Ann-Charlotte Elo föreståndare för Kotka Svenska Barnträdgård. Chotta inspirerade många föräldrar, främst mammor, till frivillig  verksamhet. Syftet var att få medel till utfärder, teaterresor och jippon som såg dagens ljus. Denna verksamhet sammansvetsade en grupp som ville jobba för det svenska i Kotka. Åren gick och den ena aktiviteten avlösten den andra. Vi som i tiden hade engagerat oss i denna verksamhet närmade oss pensionsåldern. Vi tyckte att det säkert också skulle vara givande att grunda en pensionärsförening i Kotka med omnejd. Pyttis hade redan en förening. Nu hade vi alltså en idé som småningom mognade.

Vi tar ett duktigt kliv framåt, ända till 2010-talet.Stiftelseurkunden för föreningen Kotkanejdens pensionärer undertecknades den 21 januari 2010 av Birgittorna Olsson och Ström, Harriet Lindholm och Solveig Koskinen. Föreningen registrerades 29.4.2010 hos Patent- och registerstyrelsen.

Föreningens första möte hölls på Kotka Svenska Samskola den 18.3.2010. Ombudsman Jan Holmberg informerade om Svenska pensionärsförbundet. Styrelsen

 • Birgitta Ström, ordförande;
 • Birgitta Olsson, viceordförande och sekreterare;
 • Märta Lindroos, kassör;
 • Harriet Lindholm, reseansvarig; och
 • Solveig Koskinen, värdinna

presenterade sig och berättade om kommande program. 23 personer var närvarande på mötet.

Mötesplatser

Vi hade ingen egen föreningslokal så det gällde att hitta lämpliga ställen för våra föreningsmöten. Det ledde till att vi fick bekanta oss med många olika platser i staden. Nämnas kan stadsbiblioteket, museet Vellamo, träbåtscentret, stadshuset med föredrag av Lasse Olsson om stadsplanering, olika restauranger ss. Kalastuskievari i Korkeakoski och Kotka Teater. Vi har också besökt flera industrier ss. KotkaMills och Kotkan energia.

Lucia vid Pohjola-Nordens luciavesperFöreningen har under åren aktivt deltagit i olika händelser som ordnats av SPF:s östra distrikt och SPF, Kotka stad, Kotka kyrkokommitté, Pohjola Norden m.fl. Dessutom har föreningen haft representant i såväl SPF:s styrelse som i Östra distriktets styrelse. Arno Wirzenius har skött hemsidan. Vi har också deltagit i förbundets frågesportuttagningstävling. Lucia vespern i Kotka kyrka har vi besökt alla år ända tills det blev avbrott p.g.a. Covid 19. I samband med detta har vi firat julfest och uppvaktat årets jubilarer. Verksamheten återupptas i år.

I slutet av år 2015 kunde vi glädjas åt att Kotka stad grundade det s.k. Kumppanuustalo Viikari alldeles i stadens centrum, för föreningar och sammankomster. Sedan dess har vi kunnat hålla våra möten där i nyrenoverade utrymmen och med en minimal hyra.

Kultur

Kultur av alla de slag har vi bjudits på: teater, konstutställningar, konserter och biobesök.

Hamina Tattoo logoHär några mål i närmiljön:

 • Sunila med Alvar Aalto och Kantola;
 • Hamina Tattoo;
 • Valkeala orgelkonsert; och
 • 3 * Rasi, konstutställning på Kotka klubb.

Mål längre borta:

 • Ateneum;
 • TV-huset i Böle;
 • Riksdagshuset och guidad resa med gammal spårvagn.

Kroppskultur

Kroppskulturen har också blivit omskött ss. Folkhälsan: näring och kondition. Vår personliga hälsa i nuläget och situationer som uppstår när vi börjar behöva hjälp med olika förehavanden har haft en viktig roll i vår verksamhet.

"Kaatumisseula" där den aktuella livssituationen utvärderades.

Vi har också fått utvädera vår körförmåga med en bilskollärare.

Månadsmöten

Tåget har nu tuffat på i snart 12 år. Månadsmöten har vi haft en gång per månad och de har haft skiftande karaktär. I början bestod programmet främst av olika intressanta föreläsningar som våra egna medlemmar bjöd på ss.

 • Gösta Björkenheim: om sjukhusväsendet i Kotka från tidens början;
 • Ragnar Backström: Langinkoski kejserliga fiskestugan; Topelius;
 • Leo Koskinen: presentation av den ortodoxa församlingen och den hölls i vackra Nikolai-församlingssalen och där firade vi vårt 5-årsjubileum med pomp och ståt;
 • Leif Häggblom: intressebevakning. Detta var startskottet till Åldras tryggt som blev ett stort projekt sammanställt av Arno Wirzenius  tillsammans med tre läkare. Finns till allas förfogande på vår hemsida med 66 000 besök hittills.

Resor inom landet

 • Ringresa till Åland;
 • Jakobstad, Soka för att besöka Martti Nykänen som varit präst i Pyttis. Han fick en Pyttis-kyrka i "miniatyr" av sin fru till pensioneringen;
 • Närpes och tomatrestaurang;
 • Lojopensionärerna;
 • Hangö Harparskog - Okänd soldat;
 • Ekenäs, Gullö med liljor av hundrade slag, Fiskars;

OrkancertifikatUtomlands

 • Sparesa till Ösel;
 • Göta kanal; Hurtigrutten resa i orkan (över 40 m/s) och alla fick orkandiplom;
 • Holland  kanalkryssning.

Reseskildringar

 • Arno Wirzenius: Söderhavsöar;
 • Thomas Westerholm: med transsibiriska järnvägen genom Sibirien;
 • Bengt och Birgitta Ström: St. Helena.

Teater

Mamma mia logoMassivt med 30 olika föreställningar, bl.a. Kristina från Duvemåla, Mamma Mia, Revy a la Ahlfors, Chaplin, Fosterlandet.

Vi har haft besök av Riksteatern (Sverige) i Kotka, Svinalängorna av Susanna Alakoski.

SPF-program

Stora förbundet har stått värd för senior- och jazzkryssningar som några deltagit i. En handfull forna körister har deltagit i PangSångfesterna 2015, 2017.

Då vi hört till Östra distriktet har vi deltagit i deras verksamhet med bl.a. sommarfester och kyrkogång.

Utmärkelser

Personer som fick utmärkelsetecken vid 10-årsjubileetVid föreningens 10-årsjubileum fick sex medlemmar Svenska pensionärsförbundets förtjänsttecken i silver: Solveig Koskinen, Birgitta Ström, Harriet Lindholm, Arno Wirzenius, Laura Broas, Birgitta Olsson (på bilden Lars Olsson).

Till slut

Summan av kardemumman är att vår verksamhet har varit mycket livlig. Vi hoppas att vi får vara lika aktiva i fortsättningen trots hotande virusvarianter.

Styrelsen tackar föreningens medlemmar för flitigt deltagande.

Utan medlemmar ingen förening.

Solveig Koskinen

17.9.2021