Kotkanejdens pensionärer

Allmänna synpunkter

Åldras tryggt temabildDessa sidor Åldras tryggt innehåller ett antal sidor om olika dokument, beslut och arrangemang som den omsorgsfulle gör för att förbereda sin sista levnadstid. Sådana sidor finns i menyn under huvudrubriken Åldras tryggt.

Men det finns också allmänna synpunkter. Sådana synpunkter är samlade under denna rubrik Allmänt, för att få en mer hanterlig och åskådlig meny.

Undvika gräl

I det riktiga livet går inte allt som i Strömsö.

Genom att själv besluta om sina saker och arrangemang gör man det klart för familjemedlemmar och andra hur man vill ha det. Det mesta är juridiskt bindande för familj, vårdpersonal och andra.

En viktig sak är också att undvika misstänksamhet på grund av brist på information. Regelbunden rapportering kan minska risken för misstänksamhet.

Besvärlig person

Om det finns en besvärlig person i familjen kan den personen isoleras från beslutfattandet gällande vård, omvårdnad och arvsskifte genom att formulera de viktigaste dokumenten på det sättet. I ett sådant fall är det viktigt att anlita en kunnig person så att allt går rätt till.

Intressebevakningsfullmakten kan också innehålla skyldighet att övervaka att en besvärlig person inte kommer åt att tvinga oskäliga förmåner åt sig.

Rätt till information och rätt att bli hörd

I vårdviljan och omvårdnadsviljan kan man bestämma vilka personer som skall höras gällande vård och omvårdnad. Andras åsikter beaktas inte.Intressebevakningsfullmakten ges endast åt personer (inkluderande reservpersoner) som man kan lita på.

Testamentet kan också skrivas så att en besvärlig person inte kan delta i beslutsfattandet.

Allt detta är lättare nu med dessa dokument och andra beslut som nog i viss mån också kan anses lite byrokratiska och besvärliga. Det är också en positiv följd av att självbestämmanderätten har ökat.

15.6.2018