Kotkanejdens pensionärer

OMVÅRDNAD

Åldras tryggt temabildAllmänt

Omvårdnad betyder här boende, mat, stöd, sysselsättning och annat motsvarande men inte medicinsk vård. Du kan själv göra bindande beslut om vissa saker och önskemål om andra. Ingen lagstiftning har någonting direkt om omvårdnadsvilja.

Dessa sidor rekommenderar en separat omvårdnadsvilja av flera orsaker:

  • den berör både dem som sköter omvårdnaden, dem som sköter vården och den som sköter intressebevakningen;
  • den skall kunna ändras utan att ändra vårddirektiv eller intressebevakningsfullmakt; och
  • vårddirektivet skall göras kort så att den fungerar bra i akutsituationer; därför skall omvårdnad inte tas med i ett vårddirektiv.

Du kan göra en omvårdnadsvilja och i den bestämma hur du vill ha boende och annat arrangerat då du inte mera klarar av att sköta dina egna angelägenheter. Samtidigt bör du se till att den person som sköter din intressebevakning har som uppgift att ordna boendet och annat som du besluter. Det kan hända att en intressebevakare utsedd av domstol inte sköter dessa uppgifter, kanske endast anvisar pengar. I det fallet bör någon annan (t.ex. anhörig) utses att sköta omvårdnaden.

Omvårdnadsviljan kan också innehålla önskemål om sådana saker som du inte kan besluta själv men önskar att de tas i beaktande.

Boende och mat

I det skede då du behöver stöd för omvårdnad och inte mer klarar det ensam har du fyra huvudalternativ:

  • bo i eget hem med stöd, antingen eget, kommunalt och /  eller privat stöd;
  • bo hos någon annan som erbjuder stöd, familjemedlem eller annan närstående;
  • bo i kommunens utrymmen med stöd; och
  • bo i privat boende med stöd.

Valet är ditt och du skriver in det i omvårdnadsviljan. Den person som sköter intressebevakningen har som uppgift att ordna ditt boende som du vill. Du kan i omvårdnadsviljan bestämma att denna person skall höras.

Somliga alternativ behöver mer egna pengar än andra. Valet kan begränsas beroende på hur mycket pengar du har och vill använda för boende och stöd. Den som betalar bestämmer också. Om du betalar själv besluter du också själv, om kommunen betalar så bestämmer kommunen även om du betalar merparten av kostnaderna åt kommunen.

Om du vill bo hemma så länge som möjligt måste du i god tid se över att ditt hem är anpassat för hög ålder, nedsatt fysisk funktionsförmåga men även möjlig demens.

Om du väljer kommunalt boende bestämmer kommunen om servicenivån. Tyvärr är detta mycket beroende på vilken kommun du bor i och kan komma att ändras beroende på politisk beslutsfattning. Den pågående SOTE-reformen kommer att innebära stora förändringar som ännu inte är klara.

Ifall du har tydlig åsikt angående val av service- eller åldringshem så skall du helst uttycka det skriftligt. Då skall du först utreda var du vill bo. Rekommenderas att du besöker ställena själv så du ser hur det är. Kom ihåg att ett privat servicehem kan ha markanta prisskillnader beroende på hur mycket hjälp du behöver, det kan vara billigt att flytta in men när ditt hjälpbehov ökar stiger även kostnaderna märkbart. Även detta varierar från ställe till ställe så bekanta dig med utbudet.

Omvårdnadsviljan kan innehålla instruktioner om din mat och dryck. Du kan få rödvin till maten och skumpa på söndagarna eller något annat motsvarande, sådant som du gillar. Du kanske aldrig vill ha svinkött eller surmjölk i din mun. Om din boendeform inte innehåller allt det du vill ha kan du kanske få det arrangerat mot extra betalning.

Stöd och sysselsättning för trivseln

Under den sista delen av ålderdomen behöver de flesta stöd, för mat, hygien, sysselsättning och mycket annat. Detta stöd kan vara en del av boendeformen eller separat, från kommunen eller privat. Allt beror på omständigheterna.

Fotboll, hästkapplöpning, musik, teater, solnedgång och mycket annat kan vara viktiga trivselfaktorer under din ålderdom på slutrakan. Frisörska, manikyr, kläder och annat motsvarande hör också till de saker som kan vara viktiga för dig och din trivsel. Omvårdnadsviljan kan innehålla instruktioner om dessa saker, men de är delvis önskemål och inte bindande instruktioner. Det mesta går att implementera - om det finns personalresurser och pengar.

Exempel

Ett exempel på en omvårdnadsvilja finns här. Exemplet betonar att omvårdnaden skall vara icke-kommunalt och innehåller därför bindande instruktioner. Ett sådant dokument kan betonas mycket annorlunda, allt efter behov. Omvårdnadsplatsen kan ha en mycket mer detaljerad modell.

2.1.2018