Kotkanejdens pensionärer

OM OSS OCH OM VÅR VERKSAMHET

Namn, hemort och språk

Föreningens namn är Kotkanejdens pensionärer rf, hemorten är Kotka stad och språket är svenska.

Föreningen hör till Svenska pensionärsförbundet rf:s östnyländska distrikt.

Syfte och verksamhetsformer

Föreningen är en ideell, i partipolitiska och religiösa frågor obunden organisation, vars övergripande uppgifter är att:
a) bevaka pensionärernas intressen lokalt och vägleda medlemmarna i pensionsärenden,
b) för medlemmarna ordna regelbundna samkväm med program, studie- och klubbverksamhet, exkursioner, teaterbesök och gruppresor av olika slag,
c) stärka samhörighetskänslan och kamratskapet mellan medlemmarna.

Föreningen kan ta emot donationer och testamenten.

Ovanstående är ett utdrag ur stadgarna för Kotkanejdens pensionärer rf.

Föreningens stadgar godkändes på föreningens konstituerande möte den 21.1.2010.

Föreningen är registrerad 27.4.2010, FO-nummer 2366922-5.

Program

Månadsmöten hålls normalt den andra tisdagen i varje månad utom sommarmånaderna. I april har vi vanligen stadgeenligt vårmöte, och i november stadgeenligt höstmöte. I december har vi traditionellt Luciavesper den 13.12 i stället för månadsmöte. Utöver detta teaterresor, konsertbesök och annat. Information efter hand.

Kumppanuustalo Viikari logoVåra reguljära månadsmöten hålls normalt  i Kumppanuustalo ViikariMariankatu 24, 48100 Kotka,

Understreckad text är länkar, klicka på dem.

Statistik

Lite statistik om oss och vår verksamhet finns här.

Betala biljetter och motsvarande

Biljetter och motsvarande betalas på föreningens konto Teater Kotkanejdens pensionärer, FI29 1069 3500 3717 52. Andra saker skall inte betalas in på detta konto.

Medlemsbrevet INFO

Föreningen skickar ut ett medlemsbrev Info några gånger om året. Brevet skickas normalt per e-post åt dem som har meddelat att de använder e-post, och som pappersbrev åt andra. INFO innehåller uppgifter om kommande program inklusive officiella kallelser till de officiella mötena vår och höst, men också annat, t.ex. semestermöjligheter och informationo om andra programmöjligheter.

Välkommen som medlem

Om du funderar på att bli medlem, kom med på ett möte där du kan diskutera saken med någon styrelsemedlem, eller kontakta någon i styrelsen direkt. Styrelsen försöker också kontakta medlemskandidater.

Du kan bli ordinarie medlem, medlemsavgift 15€/år (2016) eller stödjande medlem, medlemsavgift 5€/år (2016). Den viktigaste skillnaden är att ordinarie medlem får medlemstidningen God Tid.

Närmaste granne

Vår närmaste granne som pensionärsförening är Pyttis svenska pensionärsförening. Vi har ett kontinuerligt och gott samarbete med olika gemensamma programpunkter.

21.3.2019