Kotkanejdens pensionärer

Välkommen till Kotkanejdens pensionärers webbplats!

Här får du veta lite om oss, om vårt kommande program (visade som årstidsprogram högst upp på menyn) och lite grann om andra aktuella saker. Klicka på menyn.

Nästa program:

21.5.2024 dagsresa. En pärla i Kyrkslätt, om det kommer tillräckligt många anmälda

Annat:

Efterlysning:

Ordförande och sekreterare från och med 2025 söks. Se ordförandes ruta 

God Tid kan nu också läsas digitalt, se Annat Aktuellt

 

Industrin och stockflottningen här hade en central roll när Kotka stad kom till. Visserlligen ledde det till att Kymmene älvs  vatten i början fick ta emot orenat avloppsvatten, på samma sätt som vattendrag runt om i världen. Man visste inte och ville inte rena.

Vattnet i Kymmene älv är nu rent och lax- och forellstammarna har återupplivats. Laxfiske på fiskebryggan på bilden är populärt, och fiskebryggan med räcke är också trygg för pensionärer.

Det finns forsar i Kymmene älv som fortfarande är naturliga. Vinjettbilden överst visar moderna forsfarare som åker nedför Kymmene älv i norra Kotka, något som många erfar varje år, också pensionärer. Lite spännande, lite vått men mycket trevligt.

9.4.2024