Kotkanejdens pensionärer

Välkommen till Kotkanejdens pensionärers webbplats!

Här får du veta lite om oss, om vårt kommande program (visade som årstidsprogram högst upp på menyn) och lite grann om andra aktuella saker. Klicka på menyn.

Programmet är preliminärt och genomförandet beror på coronan, vaccinationerna och annat som hör samman med pandemin. För oss likaväl som för andra.

Vi har tagit synskadade i beaktande så att bilder har alternativtext.

Nästa program:

Tisdagen den 9.11.2021 kl. 14.00 hålls föreningens stadgeenliga höstmöte

Annat:

En ny sida införd, historik presenterad vid föreningens 10-årsjubileum

Korkeakoski kraftverk i Kotka

 Bilden visar Korkeakoski kraftverk och industrin runtomkring. Korkeakoski är Kymmene älvs östligaste utlopp. Industrin och stockflottningen här hade en central roll när Kotka stad kom till.

Vattnet är nu rent och lax- och forellstammarna har återupplivats. Laxfiske på fiskebryggan på bilden är populärt, och fiskebryggan med räcke är också trygg för pensionärer.

Det finns forsar i Kymmene älv som fortfarande är naturliga. Vinjettbilden överst visar moderna forsfarare som åker nedför Kymmene älv i norra Kotka, något som många erfar varje år, också pensionärer. Lite spännande, lite vått men mycket trevligt. Se en video om Kymmene älv på youtube.

20.10.2021