Kotkanejdens pensionärer

SPF Östnyland 40 år 11.4.2019

SPF:s östnyländska distrikt firade 40 år i Kotka den 11.4.2019 med 119 deltagare. Tord Carlström hade lyckats få ihop en historik närmast av olika bokslut. Det är oklart vad distriktet i början hette, vilka föreningar som var medlemmar, och hurudana program som genomfördes. En mer detaljerad historik kommer kanske senare.

Kaya Ålander från Stockholm stod för den musikaliska underhållningen.

Flera föreningar gratulerade distriktet med blommor och "bruna kuvert".

Tord Carlström

Tord berättar om historiken.

Kaya Ålander

Kaya Ålander sjunger.

Gratulationer

Grattis!

Lotteri

Lotteri.

Se också http://www.pyttis.spfpension.fi/ostra_distriktet_40_ar/.

14.4.2019