Kotkanejdens pensionärer

EXEMPEL PÅ VÅRDDIREKTIV

Åldras tryggt temabildVi har gjort upp några exempel på hur ett vårddirektiv för livets slutskede kan formuleras som textdokument. Arbetsgruppen bakom dessa sidor anser att en enda vårddirektivblankett (speciellt typ rutor att kruxa) inte kan passa alla, och ofta inte är tillräckligt detaljerad. Alla människor är individer.

De flesta exemplen är formulerade så att de bevittnas. Detta är inte nödvändigt enligt patientlagen, men gör pappret mer trovärdigt och svårare att bestridas om de anhöriga eller läkaren är av annan åsikt.

Det andra alternativet är att sätta in vårddirektivet i Kanta-databasen via användargränssnittet Omakanta. Där kan man tillsvidare inte bevittna det och inte heller bifoga ett läkarutlåtande.

Svenskspråkiga på finska orter kan med fördel skriva sitt vårddirektiv på både finska och svenska, för man vet aldrig hurudan språkkunskap vårdpersonalen har. Akutvården (förstahjälp och motsvarande) är inte någon vidare god situation att kräva vård på modersmålet. Det finns två utseendeversioner, den ena så att språkversionerna är efter varandra, den andra så att de är bredvid varandra som två spalter.

Patientlagen föreskriver att ett vårddirektiv kommer i användning (tillämpas) först då en person inte kan uttrycka sin vilja vid vårdtillfället. Därför behövs inget ikraftträdningsvillkor, inte heller begränsning till t.ex. sjukdom (vilket utesluter olycksfall).

Ett kort och allmänt vårddirektiv kan vara rätt obehövlig för läkarens del. Det kan ha mer betydelse för de anhöriga som ibland anser att livet bör förlängas oberoende av livskvalitet. Ett vårddirektiv klargör personens vilja.

Duodecim har publicerat goda exempel på vårddirektiv på sina sidor, tyvärr på finska.

DNR

Ett vårddirektiv kan också vara begränsad till återupplivningsförbud. Ett ytterst enkelt sätt är då att tatuera bokstäverna DNR på bröstkorgen. DNR betyder Do Not Resuscitate och är en förkortning som så gott som alla läkare och förstahjälppersonal känner till, runtom i världen.
3.3.2021