Kotkanejdens pensionärer

Vårddirektivreform

Länken nedan är till ett dokument (på finska) som innehåller ett antal omständigheter gällande vårddirektiv (ny term för vårdvilja) och andra närstående viljeuttryck. De har kommit fram under ett antal år då pensionärer har informerats om vårddirektiv / vårdvilja.

Avsikten är att presentera sådant som eventuellt borde tas i beaktande då patientlagen förnyas.

Om man tar i beaktande en stor del av dokumentets synpunkter resulterar det i någon form av nystart för vårddirektivsysytemet.

Hoitotahto ja vastaavat tahdonilmaisut

13.4.2020